Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh

người ăn đất
Núi Côn Luân
Pho tượng trong hốc cây
Châu nam cực
nhện công
Chim lợn
Thái Bình Dương
chuyện lạ thế giới
mẹ mang thai hộ con
đông lạnh cơ thể